Отворена покана

Estrofem! Lab

Кога: 1-10 юни 2022

Къде: Лабораторията по молекулярна генетика и онлайн.

За кого:

Творци, които живеят и работят в България от всички дисциплини: визуални, медийни, дигитални, звукови артисти, артисити, които работят с изкуствен интелект, както и дизайнери, архитекти, съвременни художници, и всички други с интерес към експерименти със живи организми.

Какво:

symbiomatter: лаборатория за експериментални изкуства организира 7-дневен безплатен хибриден курс от лекции и лабораторни занятия, въвеждащи в биологичното изкуство. Курсът включва онлайн лекции с едни от най-интересните биоарт художници в света и присъствени лабораторни упражнения, водени от биолози с международно признание. Чуждестранните лектори ще проведат своите презентации и уъркшопи онлайн, а лабораторните занятия ще се провеждат в Лабораторията по молекулярна генетика към Института за молекулярна биология, БАН в София. Курсът е предназначен за 10 участника, подбрани с конкурс. Участниците трябва да са хора на изкуството без значение от специалността и без възрастово ограничение. Те ще бъдат селектирани на база мотивация и портфолио от жури, съставено от членовете на symbiomatter.

Курсът завършва с получаване на сертификат. Очакваме да обучим ядро от талантливи български творци, които да могат творчески и критически да осмислят най-новите тенденции в развитието на биотехнологиите, както и да осъществят връзка между науката и обществото.

Как да кандидатствате:

За да кандидатствате, попълнете следния формуляр като опишете накратко:

  • Вашата мотивация за участие в „symbiomatter биоарт лаб 2022“ (около 300 думи);
  • Кратка автобиография;
  • До 3 Ваши предишни проекти и линкове с информация за тях.

Срокове:

  • Кандидаствайте до 20 април 2022 г.
  • Очаквайте отговор до 10 май 2022 г.
  • Курсът ще се проведе между 1 и 10 юни 2022 г.

Програма:

1 юни: Курсът ще започне с въвеждаща лекция на д-р Невена Иванова, специалист по философия на технологиите, която ще представи фундаментални концепции и тенденции в био-изкуството, както и целите и фокуса на курса.

2-3 юни: Следват два дни лекции на международно признатите биоарт художнички Саша Спачал и д-р Шпела Петрич, които ще представят методологии и концепции на някои от своите биоарт проекти. Курсистите ще имат възможност да участват активно с въпроси и дискусия.

4-6 юни: Следват три дни лабораторни занятия, проведени от молекулярните биолози проф. д-р Георги Милошев, доц. д-р Милена Георгиева и биоарт художничката Мери Маджик в Лабораторията по молекулярна генетика към Института за молекулярна биология, БАН. Занятията ще запознаят курсистите с основни концепции на молекулярната биология и практически ще ги обучат на научни протоколи и техники за генетични изследвания. Мери Маджик ще проведе уъркшоп на тема Отворен биокод на хормона естроген.

9 юни: Курсът завършва с обсъждане на артистични проекти на курсистите, заиграващи се с инструментите, медиите и концепциите, научени по време на обучението. В обсъждането ще участват д-р Шпела Петрич, проф. Георги Милошев, доц. Милена Георгиева и д-р Невена Иванова.

symbiomatter биоарт лаб 2022 е проект на symbiomatter: лаборатория за експериментални изкуства, с куратори Невена Иванова и Албена Баева. symbiomatter има за цел да създаде пряка връзка между учени и художници в България, като ги срещне в една обща работна среда. Интердисциплинарният подход от лекции, лабораторни упражнения и художествени презентации ще окуражи двупосочния обмен на знания и модели на мислене между учени и художници. По този начин symbiomatter цели дълготрайно да приобщи курсистите към своята международна мрежа от контакти, сътрудничества и инициативи, търсещи да създадат мостове между изкуството, науката и технологията.

Лектори:

Д-р Шпела Петрич, биоарт художничка с магистратура по изкуства от LUCA, Брюксел и докторска степен по биомедицина от Университет Любляна. Петрич е носителка на международните награди White Aphroid за изключителни творчески постижения (Словения), Bioart and Design Award (Нидерландия) и отличие към Prix Ars Electronica (Австрия).

Саша Спачал е постмедийна художничка, която работи в пресечната точка на изследване на живите системи, съвременното и звуково изкуство. Получава множество награди от международни изложби като Prix Ars Electronica, Ars Electronica Starts Prize, Japan Media Art Award, Prix Cube, New Technology Art Award and New Aesthetica Prize.

Мери Маджик е биоарт художничка с бакалавърска степен по биологични науки и изкуство от Университет Карнеги Мелън и магистърска степен по медийни изкуства и наука от MIT Media Lab. Специализирала е в ZKM (Германия). Работи в пресечната точка на съвременното изкуство, спекулативния дизайн, биополитиката и екологията. Работата на Маджик печели награди на международни форуми като Ars Electronica, DIYSECT и BIO-FICTION.

Проф. д-р Георги Милошев и доц. д-р Милена Георгиева са водещи учени по епигенетика от Лабораторията по молекулярна генетика към Института за молекулярна биология, БАН с многобройни публикации в престижни академични списания.

Проф. д-р Георги Милошев е ръководител на Лабораторията по молекулярна генетика. Работил е като гост-учен във Великобритания и САЩ. Понастоящем е хоноруван преподавател по Клетъчна и Молекулярна биология в Биологическия факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и гост-лектор в Медицински Университет–София и Медицински Университет–Пловдив.

Доц. д-р Милена Георгиева е доктор по молекулярна биология и магистър по клетъчна биология и ембриология към Институт по молекулярна биология – БАН. Научните ѝ интереси са в сфери като молекулярна биология и генетика, епигенетика, и съвременна биомедицина. Гостуващ редактор на престижното научно списание CELLS MDPI и научен консултант към международната Enago academy.

Д-р Невена Иванова има докторска степен по интердисциплинарни информационни науки от Университет Токио (Япония). Понастоящем е главен асистент по философия на технологиите в Института по философия и социология към БАН и хоноруван преподавател по пост-кибернетична естетика в Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Лабораторните занятия ще се проведат при спазване на всички епидемични мерки. Онлайн лекциите и презентациите ще са достъпни за всички, докато присъствените упражнения ще са ексклузивни само за участниците в курса. „symbiomatter биоарт лаб 2022“ се организира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”.

За въпроси пишете на symbiomatter[@]gmail.com