Home

symbiomatter: лаборатория за експериментално изкуство

организира лекции, дискусии, лаборатории и изложби в пресечната точка на изкуство, наука и технология.

Проекти

Hands-on AI Art Lab

Еднодневна работилница за изкуствен интелект и изкуство, създадена от Албена Баева и Наталия Фухс през 2021 г. за Еврейски музей и център за толерантност в Москва.

Електронни сънища

Групова изложба в галерия Plus 359, София, през 2019 г., засягаща темата за изкуствения интелект, с куратор Албена Баева и участници Том Уайт, Марина Геновa, Стефан Дончев и Албена Баева.

Проектиране на човека: CRISPR-CAS9 и самомоделирането на гените

Дебат, състоял се в Червената къща: център за култура и дебат през 2018 г., част от тяхната програма „Отворен университет“. Участници в дебата са проф. Георги Милошев, доц. Милена Георгиева, Рене Беекман и Невена Иванова.

Проектиране на живот

Серия от лекции, с лектор Невена Иванова, които се занимават с темите за синтетичната биология и отворения биокод, изкуствения интелект и антропоцена. Лекциите се провеждат през 2018 г. в Червената къща: център за култура и дебат и са част от тяхната програма „Отворен университет“.

Основатели

Невена Иванова

философия, изкуство, технология и биология

Доц. Милена Георгиева

молекулярна биология, генетика, епигенетика

Албена Баева

изкуство, технология и изкуствен интелект

Рене Беекман

изкуство, технология и философия

Проф. Георги Милошев

молекулярна биология, генетика, епигенетика

Партньорска мрежа

Лаборатория по молекулярна генетика, Институт по молекулярна биология към БАН

Галерия „Галерия“, първата галерия за дигитално и технологично изкуство в България

Реактив, студио за интерактивен дизайн

EMAP: European Media Art Platform