Публична програма

Vegetariat: Work Zero

Какво: онлайн публична програма, част от symbiomatter биоарт лаб 2022

Кога:

  • 1 юни, 19:00 ч., лекция на д-р Невена Иванова на български език: Zoom линк
  • 2 юни, 18:30 ч., лекция на Саша Спачал на английски език: Zoom линк
  • 3 юни, 18:30 ч., лекция на д-р Шпела Петрич на английски език: Zoom линк

Къде: zoom

Публичната програма на symbiomatter биоарт лаб 2022 е част от 7-дневния безплатен хибриден курс, организиран от symbiomatter: лаборатория за експериментални изкуства.

Заповядайте на първите три лекции от този курс на д-р Невена Иванова (България), Саша Спачал (Словения) и д-р Шпела Петрич (Словения), които са отворени за всички желаещи.

symbiomatter биоарт лаб 2022 ще започне с въвеждаща лекция на д-р Невена Иванова, специалист по философия на технологиите, която ще представи основните концепции и тенденции в био-изкуството. Следват две лекции на международно признатите биоарт художнички Саша Спачал и д-р Шпела Петрич, които ще презентират методологии и концепции на някои от своите биоарт проекти.

Д-р Невена Иванова има докторска степен по интердисциплинарни информационни науки от Университет Токио (Япония). Понастоящем е главен асистент по философия на технологиите в Института по философия и социология към БАН и хоноруван преподавател по пост-кибернетична естетика в Софийски университет “Св. Климент Охридски” и НАТФИЗ.

Саша Спачал е постмедийна художничка, която работи в пресечната точка на изследване на живите системи, съвременното и звуково изкуство. Получава множество награди от международни изложби като Prix Ars Electronica, Ars Electronica Starts Prize, Japan Media Art Award, Prix Cube, New Technology Art Award and New Aesthetica Prize.

Д-р Шпела Петрич е биоарт художничка с магистратура по изкуства от LUCA, Брюксел и докторска степен по биомедицина от Университет Любляна. Петрич е носителка на международните награди White Aphroid за изключителни творчески постижения (Словения), Bioart and Design Award (Нидерландия) и отличие към Prix Ars Electronica (Австрия).

Публичните лекции ще бъдат последвани от три дни лабораторни занятия за 10 художнички, селектирани като участнички в пълния курс. Водещи на практическите занятия ще са проф. д-р Георги Милошев, доц. д-р Милена Георгиева и Мери Маджик. Програмата завършва с обсъждане на идеи и проекти на участниците от менторите в курса.

Проф. д-р Георги Милошев и доц. д-р Милена Георгиева са водещи учени по епигенетика от Лабораторията по молекулярна генетика към Института за молекулярна биология, БАН с многобройни публикации в престижни академични списания. Мери Маджик е биоарт художничка, която работи в пресечната точка на съвременното изкуство, спекулативния дизайн, биополитиката и екологията. Работата на Маджик печели награди на международни форуми като Ars Electronica, DIYSECT и BIO-FICTION.

symbiomatter биоарт лаб 2022 е проект на symbiomatter: лаборатория за експериментални изкуства, с куратори Невена Иванова и Албена Баева. symbiomatter има за цел да създаде пряка връзка между учени и художници в България, като ги срещне в една обща работна среда. Интердисциплинарният подход от лекции, лабораторни упражнения и художествени презентации ще окуражи двупосочния обмен на знания и модели на мислене между учени и художници. По този начин symbiomatter цели дълготрайно да приобщи курсистите към своята международна мрежа от контакти, сътрудничества и инициативи, търсещи да създадат мостове между изкуството, науката и технологията.

symbiomatter биоарт лаб 2022 се организира с финансовата подкрепа на Национален фонд “Култура”.