symbiomatter: лаборатория за експериментални изкуства предлага платформа за диалог, обмен и сътрудничество между художници, музиканти, дизайнери, учени, инженери, активисти и други ентусиасти, които биха искали да експериментират с най-новите дигитални и био-технологии, и творчески да се ангажират с преосмисляне на технонауката и нейното въздействие върху културата и обществото.

symbiomatter организира интердисциплинарни лекции, работилници и дебати, които осъществяват мост между изкуство, наука и технологии.

Някои от нашите събития, включват изложба на тема изкуство и изкуствен интелект, лекции за синтетичната биология, отворения биокод, биологичното изкуството и биохакерството, както и публичен дебат между биолози и художници, засягащ най-новия метод за генно инженерство CRISPR-Cas9. Нашите събития привличат широка аудитория и медиен интерес.

symbiomatter: лаборатория за експериментални изкуства е основана от Невена Иванова, Милена Георгиева, Албена Баева, Рене Беекман и Георги Милошев.

Екип

Невена Иванова

Nevena Ivanova работи в пресечната точка на философията, изкуствата, науката и технологиите. Притежава докторска степен по интердисциплинарни информационни науки от Токийски университет (Япония). Преподавала е естетика на дигиталните медии, кибернетика и техноетични изкуства в Хонконг и Шанхай (Китай). Има научни публикации в областта на медийната естетика, философията на технологията и критичните софтуерни науки. Понастоящем е главен асистент в Института по философия и социология към БАН, където работи върху проект за отворения биокод и биоарт практиките.

Linkedin

Доц. Милена Георгиева

Milena Georgieva е доцент по молекулярна биология и магистър по клетъчна биология и ембриология към Институт по молекулярна биология – БАН. Научните ѝ интереси са в сфери като молекулярна биология и генетика, епигенетика, и съвременна биомедицина. Автор е на над 100 научни публикации в реферирани научни списания в чужбина и у нас. Гостуващ редактор на престижното научно списание CELLS MDPI и научен консултант към международната Enago academy. Ентусиазирано популяризира науката като редовен лектор на TEDx, „Софийски фестивал на науката“ и други престижни форуми.

Linkedin

Албена Баева

Albena Baeva работи в пресечната точка на изкуство, технология и социална наука. В нейните интерактивни инсталации за градски пространства и галерии, използва машинно самообучение и изкуствен интелект, нови технологии, творческо програмиране и DIY практики. Тя е един от основателите на платформа за интердисциплинарни пърформанси Runabout project, студио за интерактивен дизайн „Реактив“, първата галерия за дигитално изкуство в България галерия „Галерия“ и прилежащия й виртуален скулптурен парк „Площадка“. Участва в изложби и фестивали за пърформанс в Европа, Азия и Америка.

www.albenabaeva.com

Рене Беекман

Rene Beekman е художник и педагог, който работи с интерактивни медии и дигитални технологии. Завършва Художествената академия в АКИ, Енсхеде (Холандия). Специализира в IRCAM в Париж (Франция) и Държавния университет на Ню Йорк в Бъфало (САЩ), университета „Бъркли” (САЩ). Негови творби се разпространяват от Netherlands Media Art Institute, Амстердам (Холандия) и The Kitchen, Ню Йорк (САЩ). Рене Беекман е съосновател на програмата за дигитално изкуство в Националната художествена академия, София, xfilm festival, Пост-дигитална лаборатория и Dorkbot Sofia, студио за интерактивен дизайн „Реактив“ и първата галерия за дигитално изкуство в България галерия „Галерия“ и прилежащия й виртуален скулптурен парк „Площадка“. Куратор е на изложби и фестивали за дигитално изкуство в България.

www.raakvlak.net

Проф. Георги Милошев

George Miloshev от Института по молекулярна биология към БАН е ръководител на Лабораторията по молекулярна генетика. Автор е на над 100 научни публикации в реферирани научни списания в чужбина и у нас. Работил е като гост-учен във Великобритания и САЩ. Понастоящем е хоноруван преподавател по Клетъчна и Молекулярна биология в Биологическия факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“ и гост-лектор в Медицински Университет – София и Медицински Университет – Пловдив.

Linkedin

Партньорска мрежа