Лекция на Невена Иванова, представена на 11-ия Международен симпозиум Изкуство-Природа “to-GET-here” в с. Габровци, България, организиран от Арт група Дупини. Лекцията разглежда потенциала на изкуството да постави под въпрос индустриалните методи за експлоатация на природните ресурси на планетата и на живите организми и да преосмисли комерсиално обвързаните технологии и науки през принципите на устойчиво съжителство и симбиотично съпораждане. Е нея се дискутират съвременни артистични практики, които преоткриват взаимоотношенията между човека и света, предлагат нови методи на познание и радикално отварят потенциала на бъдещето.