Антропоценът

Първата от серия лекции, с лектор Невена Иванова, представена в програмата на Отворения университет на Центъра за култура и дебат „Червената къща“ през 2018. Лекцията поставя въпроса за антропоцена и как да мислим бъдещето в ситуация на катастрофа от подобен порядък, в която сякаш проекцията за бъдеще ни е фундаментално отнета.