Синтетичната биология и отвореният биокод

Третата от серия лекции, с лектор Невена Иванова, представена в програмата на Отворения университет на Центъра за култура и дебат „Червената къща“ през 2018. Лекцията представя синтетичната биология – революционна технология, която се очаква тепърва да прояви своя трансформиращ потенциал. Технонауката обещава да превърне живите биологични системи в програмируем материал и работна сила, която да произвежда енергия, храна и строителни материали в полза на човека, но тази посока на технологично развитие поставя също така значителни философски, етически и естетически въпроси.